Formål og Definition Dansk Traditionel Genseiryu Karate Forbund dtgkf.dk for medlemskab  

I Dansk Traditionel Genseiryu Karate Forbund dtgkf.dk vi vil velkomme til nye klubber fra hele danmark vil gerne blive medlem vores official dansk forbund

Dansk Traditionel Genseiryu Karate Forbund dtgkf.dk er en forbund for alle karate klubber i Danmark hvis eller når deres formål er at give deres medlemmer mulighed for træne Traditionel Genseiryu Karate.

Dansk Traditionel Genseiryu Karate Forbund´s formål er at skabe et forum for er at træne og udbrede Traditional Genseiryu Karate i Danmark i samme ånd som grundlæggeren Seiken Shukumine sensei med
Udvikling, Samarbejde, Uddannelse og Promovering af traditionel Genseiryu karate i Danmark.

Alt i overensstemmelse med den Genseiryu karate principper,
Etiske,
Moralske og ideologiske,
filosofiske forståelse som er defineret i Dansk Traditionel Genseiryu Karate Forbund´s love.

Danske traditionel Genseiryu karate forbund er Danmarks stærkeste fællesskab for dig og dine klub, der arbejder med Genseiryu karate.

Et medlemskab betyder ikke kun noget for dig personligt. men det betyder også noget for dine elever, kolleger og andre, der er medlemmer.
Når du er medlem, er du nemlig med til at gøre vores fællesskab endnu stærkere.

Medlemskab er til alle interesser sig til træner og underviser Okinawa Genseiryu karate som traditionel karate i deres klub for beder udvikling inden for deres elever.

Forbundet repræsenterer de tilsluttede medlems-foreninger over for traditionel Genseiryu karate i Danmark,

For medlemskab til DTGKF man skal send CV, oplysninger om sig selv og klubben.