Our programs

Vi hjælper dig med at få den stærke genseiryu karate krop du drømmer om

We help you get the strong genseiryu karate body you dream of

DK – Vi ønsker, at du nyder god træning i din klub for at træne godt i Genseiryu karate, så du ikke går glip af en dag i dit travle program.
EN – We want you to enjoy good training in your club to workout well in Genseiryu karate so that you don’t miss a day during your busy schedule.

Genseiryu seminar

DK – Vores nationale forbund DTGKF planlægger og er klar til at tilbyde teknisk seminar i Genseiryu karate for vores medlemmer og deres studerende,

EN – Our national federation DTGKF plan and ready to provide technical seminar in Genseiryu karate for our members and there students,

Mesterskaber

DK – National Genseiryu karate mesterskaber for medlem klubber i kata og kumite i alle aldre grouper for bedre Genseiryu karate udvikling inden medlem klubberne og en pænt venskab mellem alle sammen,

EN – National Genseiryu karate championships for member clubs in kata and kumite in all age groups for better Genseiryu karate development within the member clubs and a nice friendship between everyone,

National Genseiryu karate graduering

DTGKF forbund afholder national sort bælt gradureInger for DTGKF medlemmer,
DTGKF vil støtte sine medlem klubber for farver bælter gradureInger efter deres behøve og forspøgelse

Genseiryu seminar

DK – Vores nationale forbund DTGKF planlægger og er klar til at tilbyde teknisk seminar i Genseiryu karate for vores medlemmer og deres studerende,

EN – Our national federation DTGKF plan and ready to provide technical seminar in Genseiryu karate for our members and there students,

international arena

DK – Vi tror på at facilitere med andre internationale Genseiryu karate sensei’er og klubber for at have international goodwill Genseiryu karate mesterskab for stærkere enhed.
EN – We believe in facilitating with other international Genseiryu karate sensei’s and clubs to have international goodwill Genseiryu karate championship for stronger unity.

interNational Genseiryu karate examination

DTGKF forbund sammen arbejder med sine International Genseiryu family til afholder international sort bælt gradureInger for DTGKF medlemmer,
DTGKF vil støtte sine medlem klubber for farver bælter gradureInger efter deres behøve og forspøgelse
EN –

EN –

The DTGKF association works together with its International Genseiryu family to hold international black belt graduations for DTGKF members,
DTGKF will support its member clubs for color belts gradures according to their needs and aspirations

We train in Genseiryu karate code

DK – Vi ønsker alle medlemmer, at du lærer og træner efter Genseiryu karate kode.
EN – We want all members to learn and train according to the Genseiryu karate code.

We provide

DK – Vores team tror på at styrke dit sind og din krop, så du er mere bevidst om det. De holder dig motiveret til at arbejde hårdt og balancere din trænings plan i din daglige rutine. Med mange års erfaring på området hjælper de dig med at opnå store niveauer af transformation i Genseiryu karate.
EN – Our team believes in empowering your mind and body so that you are more aware of it. They keep you motivated to work hard and balance your workout schedule in your daily routine. With years of experience in the field, they help you achieve great levels of transformation in Genseiryu karate.

DK – Vi yder sikker support til vores medlemmer
EN – We provide secure support to our members

DK –

Vi tror på tilgængelig god støtte til alle i vores nationale traditionelle Genseiryu karateforbund.
Vores mål er at gøre det til en stærk proces for alle medlemmer, så klubbens sensei kan undervise ægte Genseiryu karate til deres elever, som et resultat af eleverne ser frem til at komme tilbage til klubben hver dag til Genseiryu karate træning


EN – We believe in accessible good support for everyone in our national traditional Genseiryu karate federation.
Our aim is to make it an strong process for all members so that the sensei of club can teach real Genseiryu karate to there students, as result the students look forward to coming back to the club every day for Genseiryu karate training.